Praktijkvoorbeeld

Aanpak

Ik heb te maken met een kandidaat (m) waarvan ik de geboortenaam en  -datum heb. Het zijn vaststaande gegevens en kunnen op geen enkele manier gewijzigd of veranderd worden. Als eerste kijk ik naar de levensmissie van de persoon. Wat is het doel waar hij in het leven naar streeft.

Via verschillende berekeningen kan je onder andere ook kijken naar de bekwaamheden, wat in basis belangrijk is voor die persoon. Daarnaast kun je zien of hij/zij fysiek en mentaal wel of niet te belasten is, wat de passie is en het persoonlijk jaar en maandgetal.

Uitkomst

Naar aanleiding van het praktijkvoorbeeld kan ik het volgende weergeven:

Krachten/gaven

Een krachtige, zelfstandige persoonlijkheid. Een persoon heeft alles in huis om een bekwaam leider te zijn. Een organisator met mensen kennis. Hij kan krachtig opereren vanuit vrijheid zelfstandig en vrijheid. Bovendien is hij in staat om mensen op te leiden en kennis over te dragen.

Valkuilen
– te zelfstandig, trots, eigengereid
– vrijheid kan leiden tot luiheid/routineus werken
– rusteloos, steeds op zoek naar nieuwe grenzen
– gevoelig persoon/ sterk verdedigende rol
– persoon moet zich fysiek in acht houden

Wanneer we ‘deze score’  betrekken op de vraag van het makelaarskantoor zoals bovenaan is beschreven, krijgen we  het volgende:

Positief: standvastigheid, zelfstandigheid, open klant gerichte houding, betrokkenheid, verkoopgesprekken, aankoopgesprekken, onderhouden relaties, oplossend vermogen, meedenken groei, verhogen dienstverlening.

Beroepsgetal 3: Een 3 doet er goed aan geen posities te bekleden die langdurig verblijf binnen vereisen of te weinig gelegenheid bieden tot zelfontplooiing die noodzakelijk is voor geluk en het beste werk.

Kanttekeningen: bij deze persoon vraag ik me af of deze baan echt een baan naar zijn dromen is of dat dit een tussenstation zou (kunnen) zijn. Dit heeft vooral te maken met de enorme zelfstandigheid en het beroepsgetal die numerologisch naar voren kwamen. Deze kanttekening geef ik aan de opdrachtgever mee zodat hij in een persoonlijk gesprek met de kandidaat hierover meer duidelijkheid kan krijgen. Het is uiteindelijk aan de opdrachtgever welke keuze hij maakt.

Bovenstaande is heel kort weergegeven. De kracht van het rapport zit voornamelijk in de mondelinge toelichting.