Hooggevoelige kinderen

VOOR WIE?

Wanneer je als ouder ontdekt dat je kind hooggevoelig is, rijzen er vele vragen. Vaak kun je hiermee niet terecht bij familie of vrienden, omdat het voor hun onbekend terrein is. Je voelt je onbegrepen en je hebt behoefte aan luisterend oor en advies voor thuis en op school.

Een greep uit de meest voorkomende problemen uit de praktijk: zich onbegrepen voelen, angsten, slaapproblemen, sterke wil (strong willed kids), driftbuien, depressiviteit, probleemgedrag op school, als baby veel huilen, hyperactief gedrag lijkend op adhd, concentratiestoornis lijkend op adhd, een groot invoelingsvermogen, geen zin hebben in school, het nut van school niet inzien.

Kinderen van deze tijd, ook wel “Nieuwetijdskinderen” genoemd, zijn heel intuïtief, gevoelig en wijs voor hun leeftijd. Wanneer je naar deze groep hooggevoelige kinderen kijkt, zijn deze kenmerken duidelijk zicht- en merkbaar. Het is van belang dat we deze gevoeligheid bij de kinderen (h)erkennen, zodat ze zich optimaal kunnen ontwikkelen.

MOGELIJKHEDEN

Vanuit haar eigen hooggevoeligheid en alle ervaringen die zij heeft opgedaan met kinderen in haar praktijk, in het onderwijs en haar eigen kinderen, steunt Maureen van de Lustgraaf de hooggevoelige kinderen en hun ouders/verzorgers. Ook geeft zij voorlichting middels lezingen en workshops aan professionals.

Maureen vindt het belangrijk om deze groep kinderen serieus te nemen en ze te sterken en begeleiden in dagelijkse situaties. Wanneer dit onvoldoende gebeurt, zien we dat kinderen aan zichzelf gaan twijfelen, zich onbegrepen voelen en in een neerwaartse spiraal komen.

Uit zelfbescherming sluiten zij zich vaak af om niet nog meer (negatieve) informatie binnen te krijgen. Soms raken zij verder van zichzelf verwijderd, waardoor hun prachtige kwaliteiten niet zichtbaar zijn. D.m.v. een gesprek, inzichten en praktische oefeningen met alle betrokkenen kun je dit voorkomen.

Wilt u informatie of een afspraak maken? Klik dan hier voor de mogelijkheden.

HOE HERKEN JE HSP?

Voorop gesteld: ik ben geen voorstander om kinderen in hokjes te plaatsen! Ieder mens is uniek en ontwikkelt zich op zijn eigen manier in eigen tempo.
Bovendien is het niet mogelijk om middels een toets hooggevoeligheid vast te stellen. Het gaat vooral om het observeren, praten en luisteren. 
De verschillende observatiepunten zet ik hieronder op een rijtje.

Deze kinderen...

 • huilen vaak als baby
 • doen wijze uitspraken voor hun leeftijd
 • benaderen alles vanuit hun emotie
 • leven vanuit de eigen wijsheid
 • zijn gevoelig voor sfeer en stemmingen van anderen en nemen deze soms over
 • kennen een sterk rechtvaardigheidsgevoel
 • hebben moeite met bedrog, liegen en onechtheid
 • zijn druk (ADHD) of juist teruggetrokken
 • hebben moeite met de motoriek
 • komen vaak met originele oplossingen waaraan niemand had gedacht
 • reageren sterk intuïtief
 • hebben (soms) paranormale ervaringen
 • hebben (soms) dyslexie of dyscalculie
 • zijn dromerig
 • hebben vaak voedselintoleranties
 • hebben eczeem, allergieën of andersoortige huidaandoeningen
 • zijn soms astmatisch
 • hebben een sterke binding met de natuur en zijn vaak vegetariër uit overtuiging
 • hebben vaak verschil in ontwikkelsnelheid tussen taal en rekenvaardigheden, motorische en intellectuele en sociale vaardigheden.
 • kunnen soms zeer driftig zijn als ze niet begrepen worden
 • zijn soms heel bang voor dingen die wij niet kunnen zien of begrijpen
 • hebben regelmatig slaapproblemen en zijn verdrietig en/of angstig
 • zijn soms hoogbegaafd