Heeft uw bedrijf al een PSA beleid?

/ maart 15, 2018/ Bedrijven, Volwassenen/ 0 comments

Heeft uw bedrijf al een PSA beleid?

Heeft uw bedrijf al een PSA beleid?

Ongewenste omgangsvormen op het werk zoals minachtende opmerkingen, pesten, discriminatie, agressie of zelfs geweld zijn problemen die op de werkvloer voor kunnen komen. Maar wist u dat de gevolgen van ongewenste omgangsvormen er niet om liegen? Menselijk leed, ziekte met langdurig verzuim en zelfs arbeidsongeschiktheid kunnen het gevolg zijn. Daar zit u als werkgever natuurlijk niet op te wachten. Een belangrijke reden om meldingen ongewenste omgangsvormen als bedrijf te voorkomen of in ieder geval zo veel mogelijk te beperken middels een goed en bovendien verplicht beleid. Heeft uw bedrijf al een PSA beleid?

PSA

Psycho Sociale Arbeidsomstandigheden (PSA) is een steeds belangrijker arbeidsrisico aan het worden. Daarom is PSA als arbeidsrisico opgenomen in de Arbeidsomstandighedenwet en het Arbeidsomstandighedenbesluit (art. 3) Als werkgever bent u primair verantwoordelijk voor de aanpak hiervan. Dit houdt in dat u de aanpak op ongewenste situaties in uw bedrijf vast moet leggen in een verplicht beleid PSA. Lees hier meer over PSA.

Heeft uw bedrijf al een PSA beleid?

Voorkomen is beter dan genezen! Dus zorg voor een goed beleid. Want let op: TNO schat dat werkgevers zo’n 2,2 miljard euro per jaar aan directe kosten uitgeven als gevolg van Psycho Sociale Arbeidsbelasting. Daar zijn de maatschappelijke kosten, ziektebehandeling en uitkering enz., nog niet eens bij opgeteld.

Sociale veiligheid

Ongewenst gedrag kan grote schade aanrichten

Ongewenst gedrag kan grote schade aanrichten

Naast het feit dat een PSA beleid verplicht is, heeft u er als werkgever belang bij dat het goed gaat met uw werknemers. Dit beleid geldt trouwens ook voor stagiairs, uitzendkrachten en ander personeel wat u inhuurt. Een goede sfeer en een prettig werkklimaat draagt immers bij aan het verhogen van de productiviteit. Door veel zorg te besteden aan een goed PSA beleid geeft u uw personeel een signaal af dat u de sociale veiligheid op de werkvloer serieus neemt. Als onderdeel van uw beleid PSA kunt u één of meerdere vertrouwenspersonen aanstellen.

Een vertrouwenspersoon kan veel betekenen!

Ongewenste omgangsvormen vragen om een vertrouwenspersoon. De medewerker kan ervoor kiezen om in een vroegtijdig stadium gehoord te worden (luisterend oor) en indien wenselijk samen met de vertrouwenspersoon te kijken naar mogelijke oplossingen. Het is de medewerker die centraal staat en keuzes maakt. Een vertrouwenspersoon gaat altijd vertrouwelijk om met de informatie van de medewerker. Er is een geheimhoudingsplicht

De vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen is er voor medewerkers die meldingen of klachten hebben over ongewenst gedrag zoals:
– agressie & geweld
– seksuele intimidatie
– pesten
– discriminatie

Taken van een vertrouwenspersoon

De taken van de vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen voor de medewerker bestaan onder andere uit:
– het verzorgen van de eerste opvang
– een luisterend oor
– het slachtoffer informeren over mogelijke oplossingsmogelijkheden
– het begeleiden van het slachtoffer tijdens de interventie
– nazorg

Als bedrijf maakt u de keuze om een interne – of externe vertrouwenspersoon aan te stellen. Een vertrouwelijke kwestie op het werk bespreken met iemand van het werk als intern vertrouwenspersoon voelt voor werknemers niet altijd veilig. In dat geval is een extern vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen een goed alternatief. Een extern vertrouwenspersoon is hiervoor speciaal opgeleid en heeft veel ervaring en kennis waardoor hij deskundig is op dit gebied.

Maureen van de Lustgraaf
Extern Vertrouwenspersoon

Laat hier je reactie achter.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*
*