Bedrijven

VOOR WIE?

Bedrijven kunnen bij Maureen van de Lustgraaf terecht voor de volgende diensten:

 • Extern vertrouwenspersoon
 • Begeleiden van professionals
 • Teamoptimalisatie
 • Zakelijke reading.

Maureen van de Lustgraaf is als extern vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen op contractbasis of incidenteel in te zetten. Zij is gecertificeerd en opgeleid door Huber Consult te Leiden. ( https://www.hubertconsult.nl/index.html )

Bij de begeleiding van een van uw werknemers volgt aan het einde van het eerste gesprek al direct mondeling duidelijkheid over de te zetten stappen. Indien de persoon instemt, zal het behandelplan vervolgens per mail worden toegezonden. We gaan altijd uit van een kortdurend traject.

Tijdens de begeleiding staat persoonlijke groei voorop. De basis van persoonlijke groei en - ontwikkeling is zelfkennis. Persoonlijke groei begint met het zien en erkennen van eigen kwaliteiten en valkuilen, met de bedoeling om beter te kunnen functioneren.

Gesprek praktijk

MOGELIJKHEDEN

EXTERN VERTROUWENSPERSOON

Wist u dat volgens de wet - Arbowet art.3 tweede lid - elke werkgever verplicht is om medewerkers te beschermen tegen Psychosociale Arbeidsomstandigheden?  Met het aanstellen van een vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen voor uw bedrijf geeft u een duidelijk signaal dat u de sociale veiligheid van de medewerkers serieus neemt.

Vertrouwenspersoon ongewenst gedrag betreft de volgende kwesties:

 • agressie en geweld
 • seksuele intimidatie
 • pesten
 • discriminatie

Als extern vertrouwenspersoon biedt Maureen van de Lustgraaf werknemers van uw bedrijf een vertrouwelijk gesprek. Ik ben er voor een luisterend oor, ondersteun indien nodig de medewerker om weer in eigen kracht te komen, denk mee in een passende oplossing en bespreek met de persoon de verwijzingsmogelijkheden. Gesprekken met een vertrouwenspersoon zijn altijd vertrouwelijk. Werknemers kunnen dus hun hart luchten zonder dat dit gevolgen heeft.

Maureen van de Lustgraaf werkt als extern vertrouwenspersoon zowel incidenteel als op contractbasis.

Klik hier voor de tarieven.

VOORDELEN VAN EEN (EXTERN) VERTROUWENSPERSOON

Een vertrouwenspersoon speelt een belangrijke rol bij gevoelige aangelegenheden. Wanneer er sprake is van een van de hiernaast genoemde kwesties is het fijn als een werknemer iemand heeft bij wie hij of zij terecht kan en verhaal kan doen. Iemand hebben om mee te praten voorkomt vaak ook erger leed, zoals (hoog) ziekteverzuim, onprettige werksfeer, onrust in een team/bedrijf.

Een externe vertrouwenspersoon is onafhankelijk en objectief omdat hij geen binding heeft met het bedrijf. Vooral waneer uw bedrijf klein is en/of iedereen elkaar kent, is het zeker verstandig om een externe vertrouwenspersoon in te schakelen. Maar ook in grote organisaties voelt een melder zich soms prettiger bij een vertrouwenspersoon van buitenaf.

Wilt u weten wat ik voor uw bedrijf kan betekenen? Stuur dan een email naar info@maureenvandelustgraaf.nl

 

UITLEG OVER DE FUNCTIE VAN EEN VERTROUWENSPERSOON

BEGELEIDEN VAN MEDEWERKERS 

Een goed functionerende en gemotiveerde werknemer is het goud van uw bedrijf. Wanneer het leven van een werknemer tijdelijk lijkt te stagneren, dan heeft dat invloed op zowel persoonlijk- als op werkvlak. Een reden te meer om spoedig aan de slag te gaan.

Door middel van een intakegesprek brengen we samen in kaart, waar de knelpunten liggen. Hieruit volgt een behandelplan, waarin duidelijk is aangegeven waaraan gewerkt gaat worden. De werknemer maakt vervolgens een keuze uit de vorm die het beste bij hem past.

Klik hier voor de tarieven.

TEAMOPTIMALISATIE 

Als bedrijf heb je te maken met een team van mensen. Het goed verbinden van werknemers onderling zal leiden tot een grote voortstuwende kracht. Het is de sleutel tot succesvol zakendoen. Wanneer een team van mensen in een bedrijf stagneert, heeft dit vaak vele vervelende consequenties. Conflicten, ziekteverzuim liggen op de loer. Een “numerologische kijk” op het team laat een licht schijnen op de situatie van dat moment, waardoor er vervolgens stappen kunnen worden gezet.

Van begin tot eind wordt het team begeleid. Door middel van individuele gesprekken geeft Maureen van de Lustgraaf eerst inzicht in de krachten en valkuilen van ieder personeelslid. Hieruit volgt een teamanalyse en een plan van aanpak. Samen werken we verder aan een optimaal functionerend team.

Klik hier voor de tarieven.

VOORONDERZOEK SOLLICITANTEN 

Staat u aan de vooravond van het kiezen van de juiste sollicitant? Dan kan er vanuit de numerologie gekeken worden naar een kandidaat. De resultaten van het onderzoek geven heldere inzichten in de krachten, kwaliteiten en valkuilen van een persoon. Het uiteindelijke rapport is een ondersteuning voor een bedrijf bij het maken van de juiste keuze: de beste persoon op de werkplek.

Wat levert een numerologisch vooronderzoek op?

 • Inzicht in de de krachten,kwaliteiten en valkuilen van de persoon
 • Is de persoon wel/geen teamspeler?
 • Inzicht in hoeverre de sollicitant voldoet aan het functieprofiel
 • Duidelijkheid of je als bedrijf wil investeren in deze persoon

Klik hier voor de tarieven.

ZAKELIJKE READING 

In deze tijd van grote veranderingen zit je als directeur wellicht met de nodige vragen. Het is fijn wanneer iemand dan even met je mee kijkt. In een persoonlijk gesprek gaan we kijken naar de huidige stand van zaken, de wensen en mogelijkheden. In het eerste gesprek geeft Maureen van de Lustgraaf al de nodige inzichten en de mogelijke stappen die gezet kunnen worden. Hieruit volgt, indien gewenst, een kortdurend begeleidingstraject

Tijdens de zakelijke reading maak ik onder andere gebruik van de numerologie. Door middel van de numerologie worden de gaven en krachten, maar ook de valkuilen duidelijk.

Klik hier voor de tarieven.

PRAKTIJKVOORBEELD vooronderzoek sollicitant

Vraagstelling: Een makelaarskantoor is op zoek naar een geschikte kandidaat makelaar. De functie vraagt: positieve instelling, standvastigheid, zelfstandigheid en team speler, stress bestendig, oplossend vermogen,  een open en klant gerichte houding , betrokkenheid, humor en vasthoudendheid.

Taakomschrijving: Als volledig gecertificeerd makelaar bestaan de taken uit: verkoopgesprekken met particulieren en marktpartijen als gemeenten, projectontwikkelaars en andere zakelijke relaties, taxatie rapporten maken, aankoopgesprekken, onderhouden van relaties, voeren van onderhandelingen en als laatste verhuurcontracten maken.

Tevens verwacht de directeur ook groei, potentieel om mee te denken over groeimarkten, verhogen van onze dienstverlening maar ook gebruiken van de nieuwe media.

Lees verder.